เราตัวแทนจำหน่ายไม้แปรรูป, เหล็ก, ปูน และวัสดุก่อสร้างทุกชนิด
      ปัจจุบันเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้
     

       ไม้แปรรูป ไม้เต็ง, ไม้แดง, ไม้มะค่า, ไม้กระบาก, ไม้ยาง, ไม้ยางก่อสร้าง,
           ไม้เบญจพรรณ ฯลฯ

         เหล็กเส้น และเหล็กรูปพรรณ

         ปูนซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์, ปูนซีเมนต์ผสม

         คอนกรีตผสมเสร็จ

         กระเบื้อง กระเบื้องปูพื้น-บุผนัง, กระเบื้องแผ่นเรียบ, ลอนเล็ก, ลอนคู่,
           กระเบื้องมุงหลังคา

         สุขภัณฑ์

         อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง และอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน
โปรโมชั่นพิเศษสุด  สุด  อุปกรณ์ และของใช้ในบ้าน ลดราคา 50-70 %
 
    COPYRIGHT © 2018 SINUDOM COMMERCIAL