ไม้แปรรูป


      ไม้เต็ง, ไม้แดง, ไม้มะค่า, ไม้กระบาก, ไม้ยาง, ไม้ยางก่อสร้าง,
ไม้เบญจพรรณ ฯลฯ (นำเข้าจากมาเลเซีย, อินโดนีเซีย และ ลาว เป็นต้น)
 โปรโมชั่นพิเศษสุด สุด อุปกรณ์ และของใช้ในบ้าน ลดราคา 50-70 %
 
    COPYRIGHT © 2018 SINUDOM COMMERCIAL