วิธีการถอนตะปู

     
การใช้เครื่องมือประเภทวัด ชนิดต่างๆ นั้นมีเทคนิคและวิธีการใช้งานที่
แตกต่างกันตามลักษณะงานดังนี้ขั้นตอนที่ 1

การถอนตะปูธรรมดา ที่ตัวไม่ยาวหรือไม่ใหญ่มาก สามารถใช้การถอนด้วย
ค้อนหงอนธรรมดา โดยดันหัวค้อนหงอนเข้าที่ตะปูแล้วงัดขึ้นโดยให้หัวค้อน
เป็นจุดหมุนงัดขึ้นมา


ขั้นตอนที่ 2

ถ้าตะปูที่ตอกไว้นั้นยาก หรือว่าเราต้องการป้องกันผิวเนื้อไม้ ที่จะเสียหายจาก
การที่หัวค้อนกดทับ นั้นเราควรนำไม้มารองที่หัวค้อนแล้วจึงงัดตะปูออกตามมา
ตามขั้นตอนที่ 1


ขั้นตอนที่ 3
สำหรับตะปูที่ยาวมากๆนั้น เมื่อถอนตะปูออกมาพอประมาณแล้ว ให้ใช้ค้อน
นั้นถอนตะปูโดยเอียงค้อนถอนตะปูทางด้านข้าง


ขั้นตอนที่ 4
ถ้าต้องการถอนตะปูที่ละมากๆ และไม่กลัวความเสียหาย เป็นการถอนตะปู
ไม้ลัง สามารถใช้ชะแลงงัดถอนตะปูได้


 โปรโมชั่นพิเศษสุด สุด อุปกรณ์ และของใช้ในบ้าน ลดราคา 50-70 %
 
    COPYRIGHT © 2018 SINUDOM COMMERCIAL